Zladenie pracovných povinností a rodinného života je v mnohých rodinách problémom. Opakujúce sa otázky, kam s deťmi, a z toho narastajúci stres a nepohoda, zasahujú do kvality života rodín. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť pre Vás priestor, ktorý Vám pomôže skĺbiť pracovné povinnosti so starostlivosťou o deti. Na základe grantu udeleného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vám ponúkame služby Centra pre flexibilnú starostlivosť o deti Kids Point.


Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Kids Point rodičom pomáha nájsť rovnováhu medzi prácou a rodinou. Deťom ponúka zmysluplne strávený čas, širokú ponuku vzdelávacích, zábavných i oddychových aktivít, umocnených pocitom dôvery a bezpečia.


Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Kids Point: 

  • je určené deťom od 3 do 10 rokov
  • o dieťa sa postaráme v Pondelok - Piatok v čase od 9:00h do 17:00h (podľa záujmu rodičov aj Pon - Pia od 17:00h do 19:00h, počas sviatkov a prázdnin)
  • hodinová sadzba za starostlivosť o dieťa je 3 eurá/hod.
  • deťom sa bude venovať tím profesionálnych vychovávateliek s praxou
  • program je otvorený aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • grantová podpora trvá 24 mesiacov – od 1.10.2019 do 31.3.2022
  • možnosť využívať opatrovanie FLEXI získate podpisom zmluvy o poskytnutí flexibilnej starostlivosti a naplnením podmienky navštíviť centrum minimálne raz do mesiaca
  • centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Kids Point plánujeme svoje aktivity udržiavať dlhodobo

 

kids point grant flexi opatrovanie

Ciele projektu

Cieľom podpory Centra pre flexibilnú starostlivosť o deti Kids Point je zlepšenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života rodín, podpora rodičov pri plnení pracovných povinností a pri rodinnej starostlivosti prostredníctvom zariadení a služieb pre deti a súčasne podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy.

kids point flexi opatrovanie grant

Komu pomáha

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú ženy, resp. rodičia po materskej a rodičovskej dovolenke, ale aj uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami.

Časté otázky