Zoznam covid opatrení v KidsPoint

1. Profesionálny upratovací servissa vo zvýšenej miere venuje čistote a dezinfekcii všetkých priestorov nášho centra.
2. Priestory, povrchy a zariadenie sú denne dezinfikované.
3.Centrum sa podriaďuje odbornej celoplošnej deratizácii a dezinfekcii.
4. Pracovníci recepcie žiadajú klientov o dezinfekciu rúk a používanie rúšok pri vstupe do centra.
5. Každému návštevníkovi KidsPoint je pri vstupe zmeraná teplota.
6. Recepcia eviduje mailové adresy klientov, aby sme ich mohli informovať o prípadných zmenách či aktuálnom stave KidsPoint centra.
7. Všetci zamestnanci a pracovníci Kids Pointu  si pravidelne a opakovane dezinfikujú ruky.
8. V prípade podozrenia na ochorenie je personál okamžite podrobený kontrole a testovaniu.
9. Personál sa toto leto zdržiaval len na území SR.
10. Na toaletách a v priestoroch šatní majú klienti k dispozícii špeciálne dezinfekčné prípravky.