Vzdelávanie je kľúč k úspešnému životu každého z nás a keďže cieľom a poslaním uvedomelého rodiča je,  aby naše deti boli úspešné priložíme aj my ruku k dielu.

Experimentovať nás v Kids Point baví a baví to aj všetky deti.

Preto už po druhý rok ponúkame tábor malých vedcov, ktorí sa vždy tešia, keď niečo bubloce, syčí, skáče, parí sa či vybuchuje. Nebojte sa, pokusy sú bezpečné a budú sa páčiť malým ale aj veľkým experimentátorom.

Každý deň sa zameriame na jednu chemickú látku. Budeme trénovať vždy dva pokusy ( jeden doobeda a jeden poobede ). Pokusy budeme predvádzať nielen v interiéri ale aj v  exteriéri. Za prítomnosti skúsených lektorov si deti zopakujú základné princípy chémie či fyziky.

Vďaka nášmu partnerovi ( spoločnosť BASF ) a ich programu Kids’ a Teens’ Labs budeme mať možnosť zmeniť sa na naozajstných vedcov a objavovať svet vedy.  Navštívime ich stacionárne laboratórium Kids ´Lab Hókus Pókus, kde sa pod odborným vedením zapojíme do skvelého workshopu pod názvom „Bystrí gurmáni“ .

Malí výskumníci vďaka vzrušujúcim chemickým pokusom zodpovedajú kľúčovú výskumnú otázku: „Prečo je ovocie a zelenina farebné a zdravé?“ Workshop povzbudzuje deti, aby premýšľali o tom, čo obsahuje jedlo a učí ich analyzovať tieto látky, prostredníctvom troch chemických experimentov: „Šampión vitamín C“, v ktorom deti zisťujú obsah vitamínu C v čerstvej a priemyselne vyrábanej citrónovej a pomarančovej šťave. V druhom pokuse „Ovocná a zeleninová výzva“ bádatelia porovnávajú obsah vitamínu C v rôznych druhoch ovocia a zeleniny. A v záverečnom pokuse „Dúha“ pripravia sériové riedenie ovocných štiav a zistia ich zloženie podľa farby a vône. 

Viac už prezrádzať nebudeme, už si budeme obliekať len plášte :)


A keďže aj voda je chemicky čistá látka, okrem pokusov s ňou si jeden deň nájdeme čas a navštívime vodárenské múzeum v Bratislave.

Program bude pestrý ! Nechajte sa prekvapiť.

Tešíme sa na malých vedcov !

V cene tábora je zahrnutá:

Strava – desiata, obed a olovrant, pitný režim

Lístky do jednotlivých inštitúcií – podľa zvoleného programu

Počas celého týždňa budú deti okrem pobytu v interiéri tráviť veľa času aj v exteriéri. Záleží od počasia a podmienok.

Zmena programu vyhradená.

Detailný program tábora dostane každý rodič po prihlásení dieťatka na tábor.

 

139.0 €
* Termín:

* Počet detí: