Kids Pint Kiddik

Naše služby

Po 6 ročnom prevádzkovaní detského klubu, ktorý poskytoval širokú škálu služieb našim zákazníkom sme sa rozhodli upriamiť našu pozornosť práve na tie, ktoré prinášali najväčšiu spokojnosť, radosť a spomienky.