Kde: ZÓNA GYM
Kedy: Utorok 9.30 - 10.30
Lektor: NELI
Cena: 60 € / 10 lekcií / bez opatr. dieť.
Cena: 70 € / 10 lekcií / s opatr. dieť.

Na hodinách jogy sa pracuje s energiou, čakrami a s dychom. Cieľom hodín jogy je, aby jej účastníci odchádzali šťastní, oddýchnutí a s príjemným pocitom, že niečo urobili pre svoje telo aj dušu.

60.0 €
* Opatrovanie dieťaťa: