Flexi opatrovanie

Sme detské centrum v Bratislave na Kramároch, ktoré ponúka profesionálne opatrovanie a starostlivosť pre deti od 2 do 10 rokov a to pre uľahčenie podmienok Vášho rodinného a pracovného života.
S odborným kolektívom sa o vaše dieťa postaráme.
Sme tu pre vás od pondelka do piatku, v čase od 9.00hod do 18.00hod. Máme pre Vás pripravené rôzne formy programu.
Dôležité je vždy vopred dieťa nahlásiť, aby sme vedeli denné počty detí a zároveň mali dostatočný počet lektorov.

Naším cieľom je aktívne stráženie detí so zmysluplným programom a individuálnym prístupom.
Ponúkame výchovno-vzdelávaciu činnosť obohatenú o tvorivé dielne, objavovanie prírody a iné.
Tešíme sa na vás.

Usporiadanie denných činností je podmienené flexibilnou starostlivosťou, deti prichádzajú a odchádzajú priebežne počas dňa.
Denný poriadok je pružný – reaguje na potreby a záujmy detí pre jednotlivé vekové skupiny.
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po výchovnej stránke a stránke starostlivosti rovnocenné a budú ich zabezpečovať vychovávatelia s príslušnou kvalifikáciou a skúsenosťami.
Dieťa, ktoré bude pravidelne navštevovať Kids Point v dopoludňajších (9.00 – 12.00 h), alebo popoludňajších hodinách (14.00 – 18.00 h) v rozsahu 4 hodín, si osvojí potrebné návyky, samoobslužné činnosti a zručnosti pre nástup do predškolského či školského zariadenia.

Cieľom našej činnosti je rozvíjať celú osobnosť dieťaťa:
• zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými
• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne školské prostredie, vytvárať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
• podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa (tvorivosť, samostatnosť komunikatívnosť a mnohé iné)

Prihlasovanie, podmienky
Kids Point je otvorený denne od 9.00 do 18.00 hod.
Dieťa môžete priniesť v rámci daného času podľa vašich potrieb.

Pri záujme o túto službu je potrebné uskutočniť rezerváciu deň vopred, najneskôr do 18.00 hod., a to osobne alebo telefonicky.
Bez rezervácie má Kids Point právo odmietnuť FLEXI OPATROVANIE, ak na to nie sú v danom čase kapacity.

Cenník
Flexibilná starostlivosť jednorazová
• 5 EUR/1 hod
• 14 EUR /3 hod
• 27 EUR/6 hod
• 36 EUR/ 9 hod

Flexibilná starostlivosť pravidelná /min. 2x do týždňa/
• 4 Eur/1 hod
• 12 Eur/ 3 hod
• 25 Eur/ 6 hod
• 32 Eur/ 9 hod

Pre každého ďalšieho súrodenca je zľava 1 Euro 

3 hodiny

14€
14€
  • Pitný režim v cene
  • Možnosť dokúpiť obed za 3,90 €

6 hodín

27€
27€
  • Občerstvenie v cene
  • Možnosť dokúpiť obed za 3,90 €

9 hodín

39€
39€
  • Občerstvenie v cene
  • Možnosť dokúpiť obed za 3,90 €

 


REZERVÁCIA NUTNÁ 1 DEŇ VOPRED !

kids point flexi opatrovanie opatrovateľka

 

kids point flexi opatrovanie

14.0 €
* Hodiny: