S našimi šikovnými lektormi ( Sabina, Petronela ) Vám ponúkame špeciálne vypracovaný adaptačný program za účelom prípravy dieťatka na vstup do škôlky.

Počas dopoludňajšieho pobytu je deťom k dispozícii výtvarný ateliér, telocvičňa a priestranná herňa s množstvom hračiek podporujúcich celostný osobnostný rozvoj dieťaťa.

 

AKCIA !
10 vstupov = 150 €
Možnosť priplatenia stravy (desiata + obed) / 4,20 €

Kedy: Denne 8.30 - 12.30
Vek: 2 - 4 roky
Termíny: 1.9. - 30.6.
Cena: 15 € doobedie Lektori: Sabina, Petronela
150.0 €

Hravou formou sú u detí rozvíjané nasledovné oblasti

1. perceptuálno – motorická (rozvoj jemnej a hrubej motoriky, učenie sa zapájaním všetkých zmyslov, koordinácia pohybov)
2. kognitívna (rozvoj pamäti, pozornosti, myslenia a reči)
3. sociálno-emocionálna (rozvoj samostatnosti, empatie a vzťahov v detskom kolektíve, rozvoj spolupráce, slobodnej voľby a zodpovednosti za svoju voľbu)

Zámerom programu je vyskúšať si prvé odlúčenie od rodiča, byť súčasťou kolektívu detí, upevniť si hygienické návyky, podporiť samostatnosť dieťaťa, odskúšať si, či je dieťa pripravené na škôlku.

Režim dňa počas predškôlky:

• 8.30 – 9.00 Príchod detí, voľná hra
• 9.00 – 9.30 Ranný kruh (privítanie detí, zdieľanie zážitkov v skupine, ranná rozcvička, riekanky, pesničky)
• 9.30 – 10.00 Edukačná aktivita (každé stretnutie je tematicky zamerané a hravou formou rozvíja jednotlivé oblasti vymenované vyššie)
• 10.00 – 10.30 Hygiena, desiata
• 10.30 – 11.00 Edukačná aktivita (každé stretnutie je tematicky zamerané a hravou formou rozvíja jednotlivé oblasti vymenované vyššie)
• 11.00 – 11.30 Voľná hra v herni alebo pobyt vonku – v prípade pekného počasia
• 11.30 – 12:00 Obed alebo voľná hra v herni
• 12.00 – 12:30 Príchod rodičov pre deti na 1/2 denný režim / odchod domov

 

Referencie / Klienti

  • "Kids Point navštevujeme približne dva roky. Rozhodli sme sa, že dcéru zaradíme aj do predškôlky. Neváhali sme ani chvíľu. Vedela som, že dcéra bude na tých pár hodín v dobrých rukách a isto sa aj niečo nové naučí. Kreatívne dielne, mini divadielko, telocvičňa a iné možnosti, ktoré priestor a skúsený personál poskytuje, je isto prínosom pre dcéru, ale aj pre nás rodičov. Predškôlku môžem vrelo odporučiť!"

    Martinkovičová

  • “Ráda bych poděkovala sl. lektorce Jance a celému kolektivu, který zajišťuje PŘEDŠKOLKU, kterou naše dcera velmi ráda navštěvovala. Moc si vážíme citlivého přístupu k dětem a celkové atmosféře, která v Kidspointu panuje. Mimo jiné oceňujeme program, hygienu, moderní a bezpečné prostředí pro děti. Děkujeme a přejeme držíme palce ať se Vám daří !”

    Ivana Hendrychová

    150.0 €