Kids Point ponúka flexibilné opatrovanie detí. Pomáha rodičom zladiť prácu s rodinou.

 

Soňa Deglovičová z Kids Point

Kto z nás, rodičov, nestál aspoň raz pred otázkou „ale, kde dám deti“? Zavalili vás pracovné povinnosti, škôlka, škola, družina vám nepomôžu, starí rodičia sú ďaleko, opatrovateľky vyťažené, alternatívy nie sú. Zo slepej uličky vás vyvedie Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Kids Point, ktoré vám pomôže so starostlivosťou o vaše dieťa v čase, kedy vám pracovné, či iné povinnosti, nedovolia tráviť s ním čas. Vo vyspelejšom svete sú zariadenia poskytujúce flexibilnú starostlivosť o deti bežnou súčasťou života rodín. U nás sa začínajú objavovať prvé lastovičky. O programe flexibilného opatrovania v detskom centre Kids Point sme sa rozprávali s jeho majiteľkou a zároveň projektovou manažérkou Ing. Soňou Deglovičovou.

 

Work-Life balance sa čoraz častejšie skloňuje na strane rodičov i zamestnávateľov. Kids Point rozširuje svoju ponuku služieb o flexibilné opatrovanie detí, aké boli vaše motivácie pri jej zriaďovaní?
Opatrovaním FLEXI reagujeme na požiadavky rodičov, s ktorými sa na nás často obracajú a pomáhame vychádzať v ústrety ich reálnym potrebám. Starostlivosť o deti, a nedostatok vhodnej ponuky na trhu, sú otázkou, ktorú mnohí rodičia riešia roky. Ponuku flexibilnej starostlivosti o deti preto rozširujeme v čase, keď sa im rodičia kvôli pracovnému zaneprázdneniu, či iným povinnostiam, nemôžu venovať. Zariadenia v školskom systéme im takýto servis nevedia poskytnúť. Našimi službami ich chceme podporiť, podať pomocnú ruku a zbaviť ich pocitu, že mať dieťa znamená byť obmedzený, či dokonca vylúčený z profesného a spoločenského života.

 

Na aktivity flexibilnej starostlivosti ste získali grantovú podporu z ministerstva práce. Možnosť zapojiť sa do grantového programu pre detské centrá, či občianske združenia prišla až s výzvou, na ktorú ste dostali grant. Ako to hodnotíte?
Som veľmi rada, že sa otvorila možnosť vstúpiť do grantovej výzvy pre všetky typy inštitúcií a iniciatív, ktoré ponúkajú služby starostlivosti o deti. Umožnila nám uchádzať sa o spolufinancovanie nášho zámeru – rozšírenia služieb flexibilnej starostlivosti o deti. Dlhodobo monitorujeme záujem o opatrovanie detí a potrebu zlepšenia situácie rodín, ktoré majú problém zladiť prácu so starostlivosťou o svoje ratolesti. Chceme tak rodičom pomôcť získať cenný čas, zbaviť sa stresu, získať viac istoty a priestoru uplatnenia sa na trhu práce.


Našimi službami ich chceme podporiť, podať pomocnú ruku a zbaviť ich pocitu, že mať dieťa znamená byť obmedzený, či dokonca vylúčený z profesného a spoločenského života.


Ako vám grant pomôže s vašimi zámermi?
Grant nám pomôže zabezpečiť finančné zdroje na mzdy odborného personálu. Ten tvorí tím troch profesionálnych a odborne pripravených vychovávateliek a profesionálnej výchovnej asistentky s praxou. Jedna z vychovávateliek je vyškolená na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Grant nám čiastočne počas dvoch rokov pokryje aj prevádzkové výdavky. Aj takto sa služby flexibilnej starostlivosti o deti môžu pre rodičov stať dostupnejšie, nakoľko väčšinu nákladov na činnosť môže pokrývať grant a to sa odrazí na cene za službu.

 

Ponuka flexibilne nastavených opatrovateľských služieb pre deti je v Európe rozšírená viac ako u nás...
Záujem o flexibilné opatrovateľské služby je veľký v celej Európe. Doba je jednoducho taká. Rodiny to potrebujú. Napríklad vo Fínsku, kde majú prepracovaný systém podpory zamestnaných rodičov s deťmi, efektívne fungujúci vzdelávací systém, sociálnu podporu na vysokej úrovni a kde je dieťa v centre pozornosti, flexibilná opatrovateľská služba funguje v každom meste, kde o ňu rodičia prejavia záujem. Podľa prieskumov počet rodičov, ktorí ju využívajú, neustále narastá. Fíni tak vytvárajú vhodné prostredie pre rozvoj detí, podporujú zamestnanosť ich rodičov a ponúkajú rodine priestor na načerpanie síl a odbúranie stresu.


Snažíme sa pomôcť s dostupnosťou opatrovateľských služieb hlavne zamestnaným rodičom a snažíme sa vychádzať v ústrety ich reálnym potrebám.


Aké formáty sú vo svete zabehnuté? Inšpirujete sa niektorými nich?
Snažíme sa byť neustále v kontakte s informáciami a mapovať situáciu aj za hranicami. V rámci Európskej únie máme niekoľko inšpiratívnych príkladov. Napríklad v Česku sa začínajú objavovať tzv. detské skupiny. Rodičom ponúkajú opatrovateľské služby priamo vo firmách, kde pracujú. To im umožňuje šetriť čas a zladiť opatrovanie detí so svojím pracovným časom. V Nemecku je zabehnutý 24 hodinový flexibilný systém opatrovania detí počas celého týždňa. Mestá a obce vo Francúzsku platia opatrovateľské služby rodičom aj vo večerných a nočných hodinách, aby mohli pracovať na zmeny.

 

Ako vnímate postoje rodičov k využitiu zariadeniach s flexibilnou starostlivosťou?
Mnohí máme predstavu, že zodpovedný rodič by mal tráviť so svojím dieťaťom čo najviac času. Preto mnohí rodičia, ktorí pracujú, majú často výčitky a pocit viny, pretože si uvedomujú, že čas strávený v práci ide na úkor rodiny. Je to hlavne preto, že v spoločnosti existuje rozšírený kultúrny predpoklad, že rodičia, ktorí trávia s deťmi dostatok času, sú kľúčom k zaisteniu ich úspešnej budúcnosti. Myslia si, že čím viac času dieťa strávi s matkou, tým kvalitnejšia je výchova a potenciál, že dieťa bude emocionálne prospievať. No nemusí to tak byť.


V Kids Pointe vychádzame v ústrety potrebám detí a celej rodiny. Sme ponukou, ktorá je otvorenejšia a pružnejšia ako zariadenia v školskom systéme.


Aké životné situácie motivujú rodičov k využitiu flexibilnej starostlivosti?
Motivácie, rovnako ako životné situácie našich klientov sú rôzne. Časté sú prípady, kedy sa žena vracia po materskej, či rodičovskej dovolenke do práce, alebo si hľadá novú prácu, či rozbieha svoje podnikanie. Potrebuje priestor pre stretnutia, obchodné stretnutie, či mať dostatočný čas na aklimatizáciu. Objavujú sa situácie, kedy majú rodičia v práci ťažké obdobie, finišujú s projektami, alebo prišlo množstvo zákaziek a musia byť nárazovo, alebo dlhodobejšie v práci. Ale často majú aj potrebu mať chvíľku samé pre seba, či ísť na posedenie s priateľmi.

 

Osobitnou skupinou vašich klientov sú matky po materskej dovolenke, tie tvoria časť vašej klientely, ako vnímate ich situáciu?
Matky po materskej, či rodičovskej, dovolenke, zapájajúce sa do pracovného života, sú ohrozenou skupinou. Ponuka detských zariadení, jaslí a materských škôlok je v Bratislave stále kapacitne nedostatočná. To je jedna z najväčších prekážok, ktoré musia matky pri návrate do práce prekonávať. Ak mamička ostáva doma tri roky, veľa vecí sa za toto obdobie zmení a návrat do práce je náročný. Aj preto sú z môjho pohľadu kvalitné zariadenia a služby pre matky, ktoré sa chcú do práce vrátiť, kľúčové. Samozrejme, umiestnením dieťaťa do predškolských a školských zariadení sa kolotoč komplikácii nezastaví. Pribudnú ďalšie problémy a situácie, ako sú napríklad nároky zamestnávateľov, vlastná potreba sebarealizácie, ale aj rôzne rodinné situácie...

Všetky potrebné informácie nájdete na našom webe www.kidspoint.sk

 

kids point grant flexi opatrovanie

Referencie

  • "So spoločnosťou Kids Point spolupracujeme už niekoľko rokov. Pri organizovaní každého podujatia, či to bol vianočný večierok, Mikuláš či Deň detí, sme boli veľmi spokojní. Pracujú profesionálne a veľmi flexibilne, nemajú problém zabezpečiť akciu ani na druhom konci republiky. Žiadne z našich prianí nebol problém splniť. Celý štáb je veľmi milí, ochotní, usmievaví. Ideálny partner pre firemné eventy!"

    Beáta Kastlerová, Odd. komunikácie CRH (Slovensko) a.s. (predtým Holcim Slovensko)

  • "Príprava eventu Mikulášskej párty pre našu firmu s Kids Point prebiehala veľmi dobre. Kids Point zabezpečilo všetko potrebné, bola vytvorená veľmi príjemná atmosféra."

    Kristina Volnerova | Human Resources